Dansk-tyske oversættelser

Inden for det juridiske fagområde skal oversættelsen af fagtekster som f.eks. dokumenter og kontrakter være ganske præcis. I den forbindelse er det helt ubetinget nødvendigt, at oversætteren behersker alle aspekter af den relevante juridiske terminologi samt har et indgående kendskab til diverse lande- og kulturspecifikke spidsfindigheder.

Dansk-tyske og tysk-danske oversættelser

NJORD har sin egen tyske sprogtjeneste, som er en integreret del af det godt sammentømrede NJORD-team German Nordic Legal. Vores oversættere har lange videregående uddannelser og er begge autoriserede ved de tyske domstole som hhv. ”allgemein ermächtigte Übersetzerin” og ”öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Übersetzerin”. Den ene af vores oversættere er tillige uddannet translatør (cand.ling.merc.).

Vores oversættere har mangeårig og omfattende erfaring med oversættelse af primært juridiske og økonomiske fagtekster og har i omkring 20 år bistået vores eget NJORD-team og vores klienter samt virksomheder, juridiske afdelinger, notarer, domstole, myndigheder og privatpersoner i Danmark og Tyskland med kvalitetsoversættelser fra eller til dansk og tysk. Vi er altid omhyggelige med at overholde aftalte leveringsfrister.

Bekræftede (autoriserede) oversættelser

For at sikre at oversættelsen af fremmedsprogede originaldokumenter er juridisk bindende og ordret, kræver offentlige myndigheder, notarer og domstole især i Tyskland ofte en bekræftet – autoriseret – oversættelse (”beglaubigte Übersetzung”) af det pågældende dokument.

Ved bekræftede (autoriserede) oversættelser forsynes oversættelsen med en påtegning fra den autoriserede oversætter om, at oversættelsen er fuldstændig og rigtig. Oversættelsen stemples med oversætterens autorisationsstempel og underskrives personligt af den autoriserede oversætter. Herefter forbindes oversættelsen uadskilleligt med det originale dokument eller en bekræftet eller simpel kopi af originalen. Hvis du har brug for det, udfærdiger vores autoriserede oversættere gerne juridisk fuldgyldige bekræftede (autoriserede) oversættelser af dine dokumenter.

Har du brug for en apostille eller en original udskrift fra et tysk handelsregister eller CVR?

Hvis du har brug for, at et originalt dansk dokument, som du skal anvende i udlandet, forsynes med en apostille i henhold til Haag-konventionen, som bekræfter underskriftens rigtighed og udstederens bemyndigelse, så sørger vi gerne for bestillingen og ekspeditionen heraf.

Er der brug for originale udskrifter fra de tyske handelsregistre samt CVR, så hjælper vi gerne med at indhente den udskrift, som du har brug for.

Hvilke dokumenter bliver hyppigt oversat inden for det juridiske fagområde?

Aftaleret f.eks. entrepriseaftaler, licensaftaler, ansættelsesaftaler, agentur- og eneforhandleraftaler, købsaftaler, samarbejdsaftaler, almindelige forretningsbetingelser
Selskabsret f.eks. vedtægter, selskabsaftaler, aktionær-/anpartshaveroverenskomster, årsrapporter og regnskaber, stiftelsesdokumenter, selskabsrapporter, udskrifter fra CVR og/eller tyske handelsregistre, emissionsprospekter, generalforsamlingsreferater
Retssager f.eks. indkaldelser fra retten, stævninger og andre processkrifter, domme og øvrige retsafgørelser, retsforlig, erklæringer på tro og love, fuldmagter, skønserklæringer, retsbogsudskrifter
Konkursret f.eks. konkursdekreter, cirkulæreskrivelser, regnskabsbilag, fordringsanmeldelser, anmeldelsesbilag
Familie- og arveret f.eks. testamenter, fødsels- og dåbsattester, navneændringsattester, personattester, vielsesattester, separationsbevillinger, skilsmissebevillinger, ægtepagter, dødsattester, skifteretsattester, identitetspapirer, lønsedler
Uddannelse, studium og arbejder f.eks. eksamensbeviser, diplomer, kursusbeviser, myndighedsautorisationer f.eks. tilladelse til selvstændigt virke som læge eller som sygeplejerske, ansættelseskontrakter, lønsedler
Diverse f.eks. lovtekster, domspraksis, juridisk faglitteratur

 Kunne du tænke dig at få et tilbud fra os?

Uanset om du allerede er klient hos NJORD, kommer vi gerne med et uforpligtende tilbud på oversættelsesydelser, hvis du sender os en forespørgsel pr. e-mail. I forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet har vi normalt brug for en kopi af det dokument, der skal oversættes, således at vi har mulighed for at danne os et indtryk af tekstens omfang og generelle beskaffenhed. Ikke alle tekster er lige vanskelige eller enkle.

Som det er normalt for danske advokatfirmaer, afregner vi som udgangspunkt vores ydelser efter medgået tid. Oversættelsesydelser afregnes derfor generelt efter tidsforbrug til en timesats på 600-750 kr. Hvis du ønsker det, giver vi dig gerne på forhånd et fast tilbud på en samlet pris på basis af tekstens omfang og generelle beskaffenhed.

Vores oversættere er på grund af deres tyske autorisationer og ansættelse i et dansk advokatfirma underlagt en dobbelt tavshedspligt. Dine dokumenter og indholdet heraf behandles derfor strengt fortroligt. Dokumenter og tekster, som vi har modtaget, vil blive slettet eller makuleret efter brug. Vi besvarer e-mails inden for kontorets normale åbningstid og altid inden for kort tid.

 

Kontakt