Ydelser

De stadigt øgede forretningsforbindelser mellem Danmark og Tyskland har medført en stor efterspørgsel efter juridisk og sproglig know-how og almen viden om dansk-tyske forhold. De danske og tyske retsregler adskiller sig i en sådan grad, at ekspertviden på dette område er en nødvendig forudsætning for effektiv rådgivning. Hos NJORD Law Firm tilbyder vi en række ydelser, der kan lette en færden mellem de to landes juridiske verdener.

Retssag i Tyskland

Ved retssager i Tyskland skal der iagttages en række forhold og regler, der adskiller sig fra det man er vandt til i Danmark. Advokater og Rechtsanwälte fra NJORD kan med deres erfaringer fra begge lande tilbyde kvalificeret hjælp med at føre retssager i Tyskland.

Læs mere om retssager i Tyskland

Dansk-tyske oversættelser

Oversættelser af juridiske dokumenter mellem dansk og tysk stiller store krav til juridisk know-how og praktisk erfaring inden for emnerne.  I NJORD kan vi hjælpe med præcise oversættelser, der kan påføres en autorisation, således at de bliver godkendt af de tyske myndigheder.

Læs mere om dansk-tyske oversættelser