Personskadeerstatning i Tyskland

Ligesom efter dansk ret har alle bilejere i Tyskland et objektivt ansvar. Samtidig adskiller tysk ret sig ved at foreskrive, at hvis den skadelidte selv har medvirket til ulykken, vil erstatningen kunne blive nedsat proportionelt. Da det er tysk ret, der finder anvendelse, hvis man er involveret i en bilulykke i Tyskland, er det nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå den bedste forsikringsdækning.

Bilulykke i Tyskland

Ved en bilulykke i Tyskland gælder personskadeerstatning efter tysk ret. Tysk ret adskiller sig generelt fra dansk ret hvad angår ansvar og erstatningspligt, hvorfor det er nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå størst mulig forsikringsdækning.

Læs mere om bilulykke i Tyskland