Statsborgerskab i Tyskland

Erhvervelse af statsborgerskab i Tyskland kan opnås på forskellig vis, blandt andet ved naturalisation. Ønsker man en naturalisation i Tyskland, er det derfor vigtigt at have kendskab til de retlige krav og processen.

Statsborgerskab i Tyskland kan opnås på følgende måder:

 • Ved fødslen –  hvis forældrene er tyske statsborgere
 • Ved fødsel i landet, den såkaldte ”Optionsmodell”
 • Adoption
 • Naturalisation

Forældrene er tyske statsborgere

Et barn født af tyske forældre får automatisk tysk statsborgerskab. Dette er også tilfældet, hvis kun den ene forælder er tysk.

Fødsel i landet uden tyske forældre (den såkaldte ”Optionsmodell”)

Siden år 2000 har ”fødselsstedsprincippet” været gældende i Tyskland. Dette betyder, at et barn, der er født i Tyskland, automatisk vil få tysk statsborgerskab, selv om forældrene er udenlandske statsborgere.

Dog skal følgende betingelser være opfyldt:

Mindst en af forældrene skal på barnets fødselstidspunkt have opholdt sig lovligt i Tyskland i minimum otte år og

 • enten besidde en ubetinget opholdstilladelse eller
 • være i besiddelse af en opholdstilladelse udstedt på baggrund af konventionen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz

Ofte opnår barnet således allerede tysk statsborgerskab ved fødslen. Er dette tilfældet, skal barnet, når det fylder 23 år, vælge, om det vil beholde det tyske eller det udenlandske statsborgerskab. Et flerdobbelt statsborgerskab er kun muligt i særlige tilfælde.

Adoption

Ifølge adoptionsloven opnår mindreårige automatisk tysk statsborgerskab ved adoption, hvis en af forældrene er tysk statsborger. Afgørende er det tidspunkt, hvor adoptionsansøgningen er indgivet. En særskilt ansøgning om tysk statsborgerskab er i dette tilfælde ikke nødvendig.

Naturalisation

En fjerde mulighed for at opnå tysk statsborgerskab er ved lov om såkaldt naturalisation (Einbürgerung). Ifølge den tyske lov om statsborgerskab, Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), kan en udlænding opnå tysk statsborgerskab, hvis denne opfylder de betingelser, der er fastsat ved lov. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Otte års retmæssigt ophold i Tyskland forud for ansøgningen
 • Besiddelse af en opholdstilladelse, som muliggør permanent ophold, eller bosættelsesret
 • Tilstrækkelige midler til at sikre sin tilværelse
 • Tilstrækkelige tyskfærdigheder
 • Kendskab til den tyske forfatning
 • Ingen dom grundet lovovertrædelse
 • Test om kendskab til rets- og samfundsordenen samt leveforholdene i Tyskland skal  være gennemført
 • Opgivelse af tidligere statsborgerskab, medmindre der gælder særlige undtagelser

I visse situationer gælder der dog særlige undtagelser, f. eks. hvis der er tale om en EU-borger. Hvis en dansker således ønsker tysk statsborgerskab, er det eksempelvis ikke påkrævet, at han eller hun opgiver sit danske statsborgerskab. For danskere er det således muligt at have dobbelt statsborgerskab, hvis de ønsker dette.

Gebyrerne for naturalisation

Som regel er gebyret for en naturalisation EUR 255. For børn, der bliver naturaliseret sammen med deres forældre, skal der betales EUR 51. Bliver børnene derimod naturaliseret alene, skal de ligeledes betale et gebyr på EUR 255.

Senest opdateret: februar 2016