Indgåelse af ægteskab i Tyskland

Ved indgåelse af et ægteskab i Tyskland er det vigtigt at have kendskab til den retlige procedure samt de forudsætninger, der skal være opfyldt for at et ægteskab er retsgyldigt. I det følgende gives en kort beskrivelse af den borgerlige og den kirkelige vielse i Tyskland. De tyske advokater hos NJORD står til rådighed ved yderligere spørgsmål om indgåelse af ægteskab i Tyskland.

Borgerlig eller kirkelig vielse?

I Tyskland skal et retsgyldigt ægteskab være indgået for en giftefoged, dvs. hos en offentlig myndighed. En efterfølgende kirkelig vielse har, i modsætning til i Danmark, ingen retsvirkning. Som regel forlanges det af den tyske kirke, at den borgerlige vielse finder sted før den kirkelige vielse, dog er en borgerlig vielse ikke længere påkrævet.

Forudsætninger for en borgerlig vielse i Tyskland

For at gennemføre en borgerlig vielse skal indgåelse af ægteskabet anmeldes. Før i tiden blev dette kaldt ”at bestille lysning”. Anmeldelsen kan foretages i de forlovedes bopælskommune eller i den sekundære bopælskommune. Bor de kommende ægtefæller forskellige steder, kan det frit bestemmes, hvor indgåelse af ægteskabet skal anmeldes. Selve vielsesstedet kan frit vælges.

Følgende dokumenter skal medbringes:

For tyske statsborgere der indgår deres første ægteskab:

 • Gyldigt pas eller personbevis
 • Opholdsattest fra folkeregistret (ikke ældre end fire uger)
 • Hvis fødslen blev registreret i landet:
 • Verificeret udskrift fra det elektroniske fødselsregister eller verificeret kopi fra fødselsregistret (i papirform; fra folkeregistret på fødestedet)
 • Hvis fødslen blev registreret i udlandet: den aktuelle fødselsattest

For en dansk partner:

 • Gyldigt personbevis/pas eller anden form for legitimation
 • Bevis på statsborgerskab, hvis dette ikke fremgår af personbeviset eller passet
 • Opholdsattest fra folkeregistret (ikke ældre end fire uger)
 • Fødselsattest
 • Dansk attest på at der ikke er nogen hindringer for ægteskabets indgåelse (Ehefähigkeitszeugnis)

En oversigt over de omkostninger, der kan opstå ved en borgerlig vielse i Tyskland:

 • Indgåelse af ægteskab: EUR 50-700
 • Kontrol af at der ikke er nogen hindringer for ægteskabets indgåelse (Prüfung der Ehefähigkeit): ca. EUR 33
 • Kontrol af at der ikke er nogen hindringer for ægteskabets indgåelse med udenlandsk deltagelse (Prüfung der Ehefähigkeit bei ausländischer Beteiligung): ca. EUR 55
 • Dobbeltnavn: ca. EUR 17.
 • Verificeret kopi af fortegnelse over familiens data
 • Vielses- og fødselsattest: ca. EUR 7

Senest opdateret: februar 2016