Arveafgift i Tyskland

Tyskland og Danmark har i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlagt, hvilket land der må beskatte arven. Der gælder i Tyskland særlige skattesatser, alt efter hvilken skatteklasse arven befinder sig i. De tyske advokater hos NJORD har et godt kendskab til arveafgifterne og de tyske skattesatser.

Bopælslandet har beskatningsretten

Beskatningsretten tilkommer som udgangspunkt det land, hvor arveladeren boede, uafhængigt af hvor arvegenstandene befinder sig. I tilfælde af at en dansker bosiddende i Tyskland dør, beskattes arven altså principielt efter tysk skatteret. Dog skal danskeren have boet mindst fem år i Tyskland. Hvis arveladeren har boet i Tyskland i kortere tid, har Danmark beskatningsretten.

Tyske skattesatser

I Tyskland retter skattesatserne sig efter, hvilken skatteklasse arven indordnes under. Satserne ligger på mellem 7 % og 50 %. Ægtefæller og børn samt virksomheder beskattes som udgangspunkt efter gunstigere skattesatser.

Der findes tre forskellige skattegrupper. Skattegruppe I gælder for eksempel for ægtefæller, livsarvinger og forældre og er den gunstigste. Skattegruppe II omfatter for eksempel søskende og fraskilte ægtefæller. Skattegruppe III omfatter resterende personer, som hverken tilhører skattegruppe I eller II, for eksempel samlevere eller venner.

I Tyskland er der også meget store fribeløb, som for eksempel beløber sig til EUR 500.000 for ægtefællen og EUR 400.000 for børn. Gaver, som gives inden for en periode på 10 år før dødsfaldet, reducerer dog fribeløbet.

Derudover har ægtefæller et yderligere forsørgelsesfribeløb på EUR 256.000, og børn har indtil de er 27 år et yderligere fribeløb på mellem EUR 10.300 og EUR 52.000, alt afhængigt af barnets alder.

De konkrete skattesatser kan findes i denne tabel:

Arvens skattepligtige værdi op til … EUR  

 

75.000

 

 

300.000

 

 

600.000

 

 

6.000.000

 

 

13.000.000

 

 

26.000.000

 

Over

26.000.000

Skattegruppe I  

7

 

11

 

15

 

19

 

23

 

27

 

30

 

Skattegruppe II

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

40

 

43

 

Skattegruppe III

 

30

 

30

 

30

 

30

 

50

 

50

 

50

Huse og grunde eller virksomhedsandele i Danmark

Huse og grunde, som ligger i Danmark og hører til arven, beskattes derimod i Danmark. Det samme gælder for dele af en virksomhed, som ligger i Danmark. I begge tilfælde finder dansk ret anvendelse. Under bestemte omstændigheder er det muligt at fradrage gæld, som er forbundet med arven, i arven, og på denne måde opnå en nedsættelse af arveskatten.

Oplysningspligt til skattemyndighederne

Der er uden undtagelse pligt til at angive arven til skattemyndighederne i begge lande, idet der er komplicerede beregningsmetoder i forbindelse med afgørelsen af den samlede skat, hvorved den samlede værdi af arven skal lægges til grund.

Senest opdateret: februar 2016