Arveret i Tyskland

Hvordan gør man sin arveadkomst gældende i Tyskland? Hvor bliver arven beskattet? Er det nødvendigt at oprette et testamente i Tyskland?

Hvordan gør man sin arv gældende i Tyskland?

Ved et arvefald efter tysk ret er der visse procesretslige skridt, der skal overholdes, og særlige fagudtryk som kan være nyttige at kende.

Læs mere om hvordan du gør din arv gældende i Tyskland

Testamente og arvepagt i Tyskland

Ønsker arveladeren at afvige fra den legale arvefølge, er det i Tyskland nødvendigt at oprette et testamente eller en arvepagt. Ellers risikerer man, at der opstår et arvefællesskab med meget forskellige interesser.

Læs mere om testamenter og arvepagter i Tyskland

Arveafgift i Tyskland

Tyskland og Danmark har i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlagt, hvilket land der må beskatte arven. Der gælder i Tyskland særlige skattesatser, alt efter hvilken skatteklasse arven befinder sig i.

Læs mere om tyske arveafgifter

Arveregler i Tyskland

Hvis en dansker har haft bopæl i Tyskland og er afgået ved døden der, finder tysk arveret som hovedregel anvendelse. Dermed afgør tysk ret også, hvem der arver, og hvilke rettigheder arvingerne kan gøre gældende.

Læs mere om de tyske arveregler

Tysk skifteretsattest (Erbschein)

Hvis man er arving efter en person med bopæl i Tyskland eller hvis en del af arven befinder sig i Tyskland, skal man anmode den tyske skifteret om at udstede en skifteretsattest (Erbschein).

Læs mere om ”Erbschein”