Privat

De fleste danskere vil på et tidspunkt krydse den tyske grænse. Samtidigt vælger flere danskere at bosætte sig og arbejde i Tyskland. Der er imidlertid store forskelle mellem tysk og dansk ret, som man bør være opmærksom på, når man krydser grænsen.

Arveret i Tyskland

Hvordan gør man sin arveadkomst gældende i Tyskland? Hvor bliver arven beskattet? Er det nødvendigt at oprette et testamente i Tyskland? I denne artikel giver vi et overblik over de væsentligste ligheder og forskelle mellem den tyske og den danske arveret.

Læs mere om arveret i Tyskland

Familieret i Tyskland

Tysk statsborgerskab kan opnås på flere forskellige måder. Enten ved fødsel i landet, ved fødsel af et tysk forældrepar, ved adoption eller ved naturalisation. Siden september 2015 er det endvidere muligt for danske statsborgere at opnå dobbelt statsborgerskab. Du kan læse mere om de enkelte situationer i det følgende.

Læs mere om familieret i Tyskland

Fast ejendom i Tyskland

Ved køb af fast ejendom i Tyskland gælder der nogle særlige regler. Eksempelvis er en aftale om køb af fast ejendom kun gyldig, hvis den er indgået for en notar. Endvidere skal man som køber være særlig opmærksom på ejendommens senere afkastmuligheder, da det ellers kan blive en dyr forretning. Få flere gode råd omkring køb af fast ejendom i Tyskland i det følgende.

Læs mere om fast ejendom i Tyskland

Personskadeerstatning i Tyskland

Ligesom efter dansk ret har alle bilejere i Tyskland et objektivt ansvar. Samtidig adskiller tysk ret sig ved at foreskrive, at hvis den skadelidte selv har medvirket til ulykken, vil erstatningen kunne blive nedsat proportionelt. Da det er tysk ret, der finder anvendelse, hvis man er involveret i en bilulykke i Tyskland, er det nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå den bedste forsikringsdækning.

Læs mere om personskadeerstatning i Tyskland

Kontakt