Fakta

NJORD er et samarbejde mellem advokatfirmaer, der har fem kontorer i Danmark og Baltikum:

 • Danmark (Aarhus, København og Silkeborg)
 • Estland (Tallinn)
 • Letland (Riga)
 • Litauen (Vilnius)

Vi er ca. 250 medarbejdere.

Kontaktoplysninger

NJORD Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, DK-1112 København K
CVR: 41 76 01 33
Telefon: (+45) 33 12 45 22
E-mail: copenhagen@njordlaw.com

NJORD Advokatpartnerselskab, Åboulevarden 17, DK-8000 Aarhus C
CVR: 41 76 01 33
Telefon: (+45) 33 12 45 22
E-mail: aarhus@njordlaw.com

NJORD Advokatpartnerselskab, Godthåbsvej 4, DK-8600 Silkeborg
CVR: 41 76 01 33
Telefon: (+45) 33 12 45 22
E-mail: silkeborg@njordlaw.com

Alle vore advokater i Danmark er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

NJORD Law Firm har tegnet ansvarsforsikring, og der er stillet garanti efter de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos Codan Forsikring, police nr. 900 614 2084, og garantien er stillet af Codan Forsikring.

Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til maksimum DKK 50 millioner. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af klienten rejste krav i ét kalenderår, kan heller ikke overstige DKK 50 millioner.

NJORD Law Firm er forsikret i HDI Speciality SE under police nr. 156-08650005-30018.

NJORD Law Firms ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, mistet goodwill, forringelse af image m.v. eller andre former for indirekte tab.

NJORD Law Firm og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som NJORD Law Firm har henvist klienten til, ligesom NJORD Law Firm og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som NJORD Law Firm efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Gæsteparkering i København

Klienter og gæster kan frit benytte en af de 10 gæstepladser i vores parkeringskælder. Vi kan ikke garantere, at der altid er plads, men det vil typisk være tilfældet.

Parkeringskælderen er placeret under Pilestræde 58‐60 med indkørsel fra Pilestræde 60 bag bedet med statuen.

Sådan finder du vores gæstepladser i parkeringskælderen

 • Kør hen til nedkørslen til parkeringskælderen til venstre for skiltet, der viser ”60”.
 • Stop ved tavlen foran gitteret og tryk på knappen ”Gæster NJORD Law Firm”. Det bringer dig i kontakt med receptionen.
 • Fortæl receptionisten, hvem du har et møde med. Så åbnes porten.
 • Kør ned ad rampen og fortsæt lige frem.
 • Her finder du 10 parkeringspladser med skilte, hvor der står: ”Gæsteparkering NJORD Law Firm”.
 • Når du har parkeret, vender du dig mod den rampe, du kom nedad.
 • Til højre for rampen på cementgulvet finder du en rød streg. Følg den til højre og rundt i kælderen og videre til venstre.
 • Det bringer dig hen til elevatorerne.
 • Tag en af dem til 6. sal, hvor receptionen og mødelokalerne er placeret.

Bankoplysninger

Bank: Jyske Bank A/S
Reg.nummer: 7170
Kontonummer: 02403727
Kreditnummer: 89283469

Udenlandske overførsler
IBAN: DK6371700002403727
SWIFT: JYBADKKK