Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og modtag senest juridisk nyt.

Tilmeld nyhedsbreve

08.02.2021

Finansielle hjælpepakker og KfW-lån i Tyskland under den 2. Corona-bølge

Corona-krisen varer ved, og mange virksomheder er sat under voldsomt pres. Dette er også tilfældet i Tyskland, hvorfor den tyske regering har valgt at indføre og forlænge de hjælpepakker og hjælpeforanstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af de Corona-betingede restriktioner.

08.04.2020

Corona-krise – hvad skal der ske med medarbejderne i tyske virksomheder?

Også i Tyskland er Corona-krisen ikke kun en sundhedskrise, men herudover i høj grad en økonomisk krise for mange erhvervsdrivende. I mange erhverv medfører tiltagene for at begrænse smitten med Coronavirussen også en nedgang i virksomhedernes aktivitet. Efterspørgslen for bestemte varer og ydelser bliver mindre, mens arbejdskraften stadig står til rådighed og skal have udbetalt løn. Vi giver dig et overblik over hvordan du bedst kommer igennem krisen i ansættelsesretlig henseende.

01.04.2020

Coronakrisen i Tyskland: betalinger kan udskydes eller nægtes

Coronakrisen har medført negative økonomiske konsekvenser for mange erhvervsdrivende og forbrugere. Den tyske forbundsregering har derfor den 27.03.2020 vedtaget en særlig lov, der bl.a. gør det muligt at give afslag på en betaling, hvis man grundet Coronakrisen er i økonomiske vanskeligheder. I medfør af denne lov må forbrugere og mindre virksomheder nægte betaling af ydelser, der betales som led i en løbende betalingsaftale.

27.03.2020

Det tyske marked i Corona-krisen

Coronavirussen har de seneste uger gjort indtog i Europa, hvor den, udover de sundhedsmæssige konsekvenser, har bragt en del økonomiske udfordringer med sig. Disse udfordringer rammer stort set alle europæiske lande, herunder Tyskland. Den tyske forbundsregering har i den sidste uge udarbejdet økonomiske hjælpepakker, der skal hjælpe tyske virksomheder og danske dattervirksomheder igennem denne krise.