Lovtekster fra tysk ret

Alle gældende lovtekster i Tyskland er offentligt tilgængelige og kan findes på det tyske Justitsministeriums hjemmeside. På denne side finder du en oversigt over de vigtigste tyske lovtekster på engelsk.

Ansættelsesret

I tysk ret findes der adskillige love vedrørende ansættelsesret. Vi har her udvalgt to af de væsentligste lovtekster.

Selskabsret

Tyskland har vedtaget særskilte love for selskaber med begrænset ansvar og aktieselskaber.

Skatteret

I 1996 blev den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst vedtaget med henblik på at undgå dobbeltbeskatning for en række skatter. Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste skatteregler i Tyskland.

Offentlig ret

I det følgende kan du finde mere information om de vigtigste lovtekster vedrørende offentlig forvaltning i Tyskland.

Bygge- og planloven

Læs mere om den tyske byggelov her.

Byggeloven – Baugesetzbuch (BauGB) 

Civilprocesret

De vigtigste regler om den civile retspleje og om domstolsordningen i Tyskland findes i disse love:

Mediation

Mange regler vedr. løsningen af retlige tvister i Tyskland kan findes i denne lov: