23.02.2016

Nyhed

Lov om kvindekvoter i Tyskland

Tyskland har vedtaget en ”lov om kvinder og mænds lige deltagelse i bestyrelsesarbejdet i det private erhvervsliv og den offentlige forvaltning” (Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst).

Loven foreskriver, at børsnoterede selskaber ved valg til deres bestyrelser fra januar 2016 skal opfylde et krav om kvindekvoter. Ved valg til bestyrelserne i lidt over 100 store tyske selskaber skal det fremover sikres, at kvinder udgør mindst 30% af bestyrelsesmedlemmerne.

Loven om kvindekvoter blev vedtaget af både Forbundsdagen og Forbundsrådet i marts 2015 og trådte i kraft i januar 2016.

Ifølge familieminister Manuela Schwesig er vedtagelsen af loven ”et historisk skridt”, der ikke sigter mod en fortrinsbehandling af kvinder, men derimod skal føre til en større ligestilling mellem kvinder og mænd. Den tyske regering mener dermed, at for få kvinder på nuværende tidspunkt har ledende stillinger i erhvervslivet og den offentlige forvaltning. Selv om kvinder udgør ca. 50% af befolkningen og mere end 50% af alle akademikere, er kun 18,9% af bestyrelsesmedlemmer kvinder. Ser man på direktørstillinger, udgør kvindeandelen endda kun beskedne 5,7%.

Måltal for kønssammensatningen i ledelsesorganer

Kvindekvoten på 30% gælder for alle børsnoterede selskaber med flere end 2.000 ansatte. Derudover er selskaber, der enten er børsnoterede eller har mere end 500 ansatte, forpligtede til at indføre såkaldte ”måltal” for kønssammensætningen i bestyrelser, direktioner og de næsthøjeste ledelsesorganer. De berørte selskaber skal desuden rapportere om deres målsætninger samt opfyldelsen heraf. Tilsvarende bestemmelser gælder for offentlige styrelser og myndigheder på forbundsplan.

I december 2015 kunne det konstateres, at mange selskaber stadig var et godt stykke fra målet på 30% kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Med hensyn til måltallene har mange selskaber foreløbig fastsat et tal på ”0”, hvilket er fuldt lovligt, såfremt dette tal ikke er lavere end status quo på nuværende tidspunkt. Hvis de af virksomhederne fastsatte måltal ikke overholdes, indeholder loven ingen bestemmelser om sanktioner.