Sikkerheder i Tyskland

Inden for entrepriseretten er der stor forskel på dansk og tysk ret. I Danmark er det almindeligt at stille sikkerhed i form af en bankgaranti, mens dette sjældent forekommer i Tyskland, hvor der i stedet anvendes kaution. Endvidere har et ejendomsforbehold langt større betydning i Tyskland, da det ofte indgår som et standardvilkår i leveringsaftaler.

Bankgarantier og kaution i Tyskland

Der er en del forskelle mellem dansk og tysk entrepriseret. Det er derfor vigtigt at kende til den tyske kaution og de tyske bankgarantier, som adskiller sig fra de danske.

Læs mere om bankgarantier og kaution i Tyskland

Ejendomsforbehold i Tyskland

En aftale om et ejendomsforbehold kræver mindre i Tyskland end i Danmark. Ejendomsforbeholdet er faktisk et standardvilkår i stort set alle tyske leveringsbetingelser. Er en sådan aftale indgået i Tyskland, kan sælgeren kræve varerne tilbage, såfremt købesummen ikke er betalt.

Læs mere om ejendomsforbehold i Tyskland