Selskabsret i Tyskland

Der er flere måder, hvorpå danske virksomheder kan etablere sig i Tyskland, blandt andet ved stiftelse af et ApS, et aktieselskab eller en filial. Som udgangspunkt er der fire krav, som virksomheder i Tyskland skal overholde.

Selskabsetablering i Tyskland

I Tyskland gælder princippet om næringsfrihed. Vil man etablere et selskab i Tyskland, behøver man derfor som udgangspunkt ikke at have nogen særlig tilladelse hertil.

Læs mere om selskabsetablering i Tyskland

Anpartsselskab (GmbH) i Tyskland

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) i Tyskland svarer til det danske anpartsselskab (ApS). Anpartsselskaber (GmbH) i Tyskland har endda oprindeligt været forbillede for anpartsselskabsformen i Danmark og en del af EU-forskrifterne på området.

Læs mere om anpartsselskaber i Tyskland

Aktieselskab (AG) i Tyskland

Etableringen af et aktieselskab (AG) i Tyskland er noget mere kompliceret end i Danmark, da der er flere forskellige love, som regulerer området.

Læs mere om aktieselskaber i Tyskland

Etablering af filial i Tyskland

Et dansk selskab kan foretage en direkte etablering i Tyskland (dvs. uden at stifte et tysk datterselskab) på to måder: I form af et repræsentationskontor (Zweigstelle) eller i form af en filial (Zweigniederlassung).

Læs mere om etablering af filial i Tyskland

Andre etableringsformer i Tyskland

Ud over aktieselskab og anpartsselskab findes der en række andre etableringsformer i Tyskland. Ved disse andre etableringsformer er der ofte tale om mindre selskaber, der ikke er så hyppigt anvendt ved danske etableringer i Tyskland.

Læs mere om andre etableringsformer i Tyskland

Konkurser og direktørers personlige ansvar i Tyskland

Er den tyske debitor et såkaldt GmbH, dvs. et tysk anpartsselskab, er der en forholdsvis stor risiko for, at krav også kan blive rejst direkte mod direktøren. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis han for sent indgiver konkursbegæring for selskabet eller slet ikke gør det.

Læs mere om konkurser og direktørers personlige ansvar i Tyskland