Inkasso i Tyskland

Undlader en tysk handelspart at betale, er det muligt for en dansk virksomhed at anlægge sag enten i Tyskland eller i Danmark. Der kan både være fordele og ulemper forbundet med at anlægge sag i et andet land.

Inddrivelse af fordringer i Tyskland

Når en tysk debitor (skyldner) ikke betaler, opstår spørgsmålet, hvordan man bedst inddriver sin fordring. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at det er muligt at anlægge retssag om inddrivelse af fordringer både i Tyskland og i Danmark.

Læs mere om inddrivelse af fordringer i Tyskland