Handel i Tyskland

Afsnittene i ”Handel i Tyskland” er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål, der typisk opstår i forbindelse med en dansk virksomheds ønske om at drive virksomhed på  det tyske marked, uanset om det skal foregå gennem salgsaktiviteter eller ved etablering af et tysk selskab.

På de følgende sider gøres der først et par bemærkninger, om den tyske erhvervskultur. Kendskabet til et lands kultur er en vigtig forudsætning for et vellykket samarbejde.

Den tyske erhvervskultur

Det første skridt vil ofte være direkte salg til de tyske kunder.

 

Man kan engagere en fast repræsentant i Tyskland. Her findes der forskellige muligehder for at indgå i et samarbejde.

 

Ønsker man at etablere et fast forregningssted eller en virksomhed i Tyskland, findes der forskellige muligheder.

 

Når personale udstationeres eller ansættes, er der visse regler, man skal være opmærksom på.

 

Herudover anbefales det at sætte sig ind i den juridiske jungle, man står overfor, når man er aktiv i Tyskland.

Den juridiske jungle

Kontakt