Erhvervslokaler i Tyskland

Ønsker De at leje erhvervslokaler eller købe en fast ejendom i Tyskland, er der en række forhold, som De skal være særlig opmærksom på. Blandt andet er en ejendomshandel i Tyskland kun gyldig, såfremt overdragelsen af ejendommen er berigtiget af en notar. De tyske advokater hos NJORD har mange års erfaring med leje af erhvervslokaler og køb af fast ejendom i Tyskland.

Leje af erhvervslokaler i Tyskland

Når man lejer et erhvervslokale i Tyskland, er der flere særlige spørgsmål, man skal være opmærksom på. I det følgende beskrives de vigtigste punkter, der gælder ved leje af et erhvervslokale i Tyskland.

Læs mere om leje af erhvervslokaler i Tyskland

Køb af fast ejendom i Tyskland

Udlændinge har fri adgang til at erhverve fast ejendom i Tyskland, men vilkårene for erhvervelsen er noget anderledes end i Danmark. En væsentlig forskel i forhold til Danmark er notarens centrale rolle, idet overdragelsen af ejendommen skal dokumenteres af ham.

Læs mere om køb af fast ejendom i Tyskland