Entrepriseret i Tyskland

I Tyskland er der i modsætning til Danmark faste lovbestemmelser vedrørende entrepriseaftalers indhold. Blandt andet gælder der særlige regler for kontraktens udfærdigelse, betaling, levering, mm.

Entrepriseaftaler i Tyskland

Ved aftaler mellem tyske bygherrer og danske entreprenører eller danske bygherrer og tyske entreprenører vil tysk ret stort set altid finde anvendelse. Byggerettighederne efter tysk ret beskrives i det følgende.

Læs mere om entrepriseaftaler i Tyskland

Aflevering af entreprisearbejder i Tyskland

Afleveringen af entreprisearbejder i Tyskland kan skabe problemer, hvis bygherren holder entreprisesummen tilbage under henvisning til uvæsentlige mangler ved det færdige byggeprojekt. Håndværkeren i Tyskland kan i givende fald foreslå en syn- og skønsmand.

Læs mere om aflevering af entreprisearbejder

Offentlige udbud i Tyskland

Ligesom i de andre EU-lande skal ordregivende myndigheder i Tyskland som udgangspunkt sende deres kontrakter i udbud. Ved ordregivende myndigheder forstås primært staten, kommunerne samt offentlige virksomheder.

Læs mere om offentlige udbud i Tyskland.