Distributionsaftaler i Tyskland

Handelen mellem Danmark og Tyskland stiger år for år, men det kan være en udfordring for en dansk virksomhed at etablere sig på det tyske marked. En forholdsvis nem måde, hvorpå danske virksomheder kan komme ind på det tyske marked, er ved at indgå en aftale med en handelsagent i Tyskland. Hvis der i den forbindelse skal lejes et erhvervslokale, er der imidlertid flere forhold, man skal være opmærksom på.

Direkte salg i Tyskland

Ved aftaler om direkte salg i Tyskland er det vigtigt, at man kender sin forretningsforbindelse. Desuden skal man kende lovgivningen for den pågældende aftale og vide, hvilke retsfølger et direkte salg i Tyskland kan have.

Læs mere om direkte salg i Tyskland

Eneforhandleraftale i Tyskland

Ved en eneforhandleraftale er der tale om et intensiveret salg til én enkelt kontraktpart i Tyskland. Eneforhandleren er juridisk karakteriseret ved, at han sælger varerne i eget navn og for egen regning .

Læs mere om eneforhandleraftale i Tyskland

Indgåelse af handelsagentaftaler i Tyskland

At indgå aftale med en handelsagent (Handelsvertreter) i Tyskland kan være det første skridt til en mere intensiv bearbejdning af det tyske marked.

Læs mere om indgåelse af handelsagentaftaler

Ophør af handelsagentaftaler i Tyskland

Efter tysk ret har handelsagenten visse rettigheder, der ikke kan fraviges. Opsigelse af en handelsagent i Tyskland koster penge, og det er de tyske handelsagenter meget velorienterede om.

Læs mere om ophør af handelsagentaftaler