Udstationering af danske medarbejdere i Tyskland

Ved udstationering af danske medarbejdere i Tyskland skal der tages højde for en række love vedrørende medarbejdernes beskæftigelse og ophold i Tyskland. I det følgende beskrives de lovmæssige aspekter, der gælder for en dansk medarbejder, der arbejder i Tyskland. De tyske advokater hos NJORD har mange års erfaring med udarbejdelsen af arbejdskontrakter for danske medarbejdere i Tyskland.

Hvilket lands lov gælder for kontrakten

Udsendte danske medarbejdere bliver allerede fra første dag omfattet af de tyske regler på følgende områder:

  • Maksimal arbejdstid og minimal hviletid
  • Mindsteantal betalte feriedage pr. år
  • Mindsteløn, herunder overtidsbetaling
  • Betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, herunder vikarbureauer
  • Sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen
  • Beskyttelsesregler med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder
  • Reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder

Baggrunden herfor er implementeringen af et EU-direktiv, som i dansk ret findes i loven om udstationering af lønmodtagere. Formålet med disse regler er at undgå ”social dumping”. Da udstationerede danske medarbejdere typisk vil have en bestemmelse i deres kontrakter om, at dansk lov finder anvendelse, er den retlige regulering af udstationeringer blevet mere kompliceret.

Hvilket lands regler der er gældende for det pågældende ansættelsesforhold afgøres efter en konkret vurdering.

Hvilket lands lov gælder for skatten

Ifølge den gældende dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst skal en arbejdstager som udgangspunkt betale skat der, hvor han har sin bopæl. En udsendt dansk medarbejder, der tager bopæl i Tyskland, skal således formelt set betale sin skat i Tyskland.

Hvilket lands lov gælder for sociale bidrag mv.

Mens skatten er lavere i Tyskland, er de sociale bidrag mangfoldige og betydelig højere end i Danmark. Dette betyder, at man som udsendt medarbejder har en interesse så længe som muligt at være omfattet af det danske socialsystem.

Ifølge de gældende EU-regler på området kan en arbejdstager kun være omfattet af ét lands sociale system ad gangen. Udgangspunktet er i denne forbindelse, at en arbejdstager falder ind under reglerne i den medlemsstat, hvor han arbejder, selvom han har bopæl i en anden medlemsstat.

Ved hjælp af en af Udbetaling Danmark udstedt A1 blanket er der mulighed for at bevare tilknytningen til Danmark i op til 2 år, jf. virk.dk.

Opholds- og arbejdstilladelse

Selvom danskere er EU-borgere, kræver Tyskland en opholdstilladelse, såfremt opholdet overstiger 3 måneder. Opholdstilladelsen meddeles automatisk i alle tilfælde, hvor danskeren kan påvise, at han har taget ansættelse i Tyskland eller tager dertil for at etablere sig. Efter ansøgning herom meddeles opholdstilladelse tillige til den pågældendes familie.

Opholdstilladelsen fås hos fremmedpolitiet (Ausländerbehörde). Ud over dette kræves tilmelding hos Folkeregistret (Einwohnermeldeamt) inden en uge efter flytningen. En særskilt arbejdstilladelse kræves ikke for danskere.

Egen bil

Ved indregistrering af biler i Tyskland skal der i modsætning til den danske registreringsafgift, som kan udgøre op til 2 gange bilens værdi, kun betales en mindre afgift. En udsendt dansk medarbejder vil derfor være fristet til at erhverve en bil i Tyskland og bagefter tage den med tilbage til Danmark.

Sidst opdateret: februar 2016