Ansættelsesret i Tyskland

Ønsker De som arbejdsgiver at udstationere Deres medarbejdere i Tyskland, eller har De allerede ansatte i Tyskland, skal De være opmærksom på, at tyske arbejdsgivere er underlagt nogle særlige lovgivningsmæssige forpligtelser ifølge tysk ansættelsesret. Overholder arbejdsgiveren ikke disse forpligtelser, kan han risikere at blive mødt af et erstatningskrav.

Ansættelsesaftaler i Tyskland

Minimumsvilkårene for ansættelsesaftaler i Tyskland findes i lovgivningen samt overenskomsterne mellem arbejdsgiverforbundene og fagforeningerne. Ansættelsesaftaler i Tyskland reguleres af afsnittet om “Dienstverträge” i den tyske borgerlige lovbog BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).

Læs mere om ansættelsesaftaler i Tyskland

Arbejdsgiverens pligter i Tyskland

En arbejdsgiver i Tyskland har en række økonomiske forpligtelser vedrørende skat og sociale bidrag. Disse pligter påhviler også en dansk arbejdsgiver med ansatte i Tyskland.

Læs mere om arbejdsgiverens pligter i Tyskland

Opsigelse af arbejdstagere i Tyskland

Arbejdsgiveren og arbejdstageren i Tyskland kan opsige en ansættelsesaftale med den i kontrakten fastsatte varsel. Efter tysk ret skal arbejdsgiveren som regel begrunde sin opsigelse. Beskyttelsen af arbejdstageren i Tyskland mod opsigelse vejer meget tungt.

Læs mere om opsigelse af arbejdstagere i Tyskland

Udstationering af danske medarbejdere i Tyskland

Udstationerede danske medarbejdere i Tyskland skal tage højde for en række lovgivninger vedrørende deres arbejde og ophold i Tyskland. I det følgende beskrives de lovmæssige aspekter, der gælder for en dansk medarbejder, som arbejder i Tyskland.

Læs mere om udstationering af danske medarbejdere i Tyskland

Kontakt