Erhverv

Flere virksomheder vælger at etablere sig i Tyskland i et forsøg på at trænge ind på det tyske marked. Der er imidlertid flere forhold, som virksomheder og arbejdsgivere bør være opmærksomme på, når de opererer i Tyskland. De tyske advokater hos NJORD har mangeårig erfaring med samhandelen mellem Danmark og Tyskland samt et indgående kendskab til tysk ret. I det følgende finder du information om, hvilke forhold man som ny i Tyskland skal være særligt opmærksom på.

Ansættelsesret i Tyskland

Ønsker man som arbejdsgiver at udstationere sine medarbejdere i Tyskland, eller har man allerede ansatte i Tyskland, skal man være opmærksom på, at tyske arbejdsgivere er underlagt nogle særlige lovgivningsmæssige forpligtelser. Overholder arbejdsgiveren ikke disse forpligtelser, kan han risikere at blive mødt af et erstatningskrav.

Læs mere om ansættelsesret i Tyskland

Entrepriseret i Tyskland

I Tyskland er der i modsætning til Danmark faste lovbestemmelser vedrørende entrepriseaftalers indhold. Blandt andet gælder der særlige regler for kontraktens udfærdigelse, betaling, levering mm. Da det i praksis ofte er tysk ret, der finder anvendelse ved indgåelse af entrepriseaftaler mellem en dansk bygherre og en tysk entreprenør, er det vigtigt at kende reglerne om entreprisearbejde i Tyskland.

Læs mere om entrepriseret i Tyskland

Erhvervslokaler i Tyskland

Hvis man ønsker at leje erhvervslokaler i Tyskland er der en række særlige forhold, der skal tages i betragtning. Ved et køb af fast ejendom i Tyskland skal man ligeledes være opmærksom på de retlige og praktiske forskelle ved køb af fast ejendom i Tyskland og i Danmark.

Læs mere om erhvervslokaler i Tyskland.

Distributionsaftaler i Tyskland

Handelen mellem Danmark og Tyskland er steget de seneste år, men det kan være vanskeligt for en dansk virksomhed at etablere sig på det tyske marked. En måde, hvorpå danske virksomheder kan trænge ind på det tyske marked, er blandt andet ved at indgå en aftale med en handelsagent i Tyskland. Hvis der i den forbindelse skal lejes et erhvervslokale, er der imidlertid flere aspekter, man skal være opmærksom på. I det følgende kan du læse mere om de enkelte forhold i forbindelse med etablering af handel i Tyskland.

Læs mere om distributionsaftaler i Tyskland

Inkasso i Tyskland

Undlader en tysk handelspartner at betale, er det muligt for en dansk virksomhed at vælge mellem at anlægge sag i Tyskland eller i Danmark. Der kan både være fordele og ulemper forbundet med at anlægge sag i et andet land. I det følgende gennemgår vi de væsentligste fordele og ulemper.

Læs mere om inkasso i Tyskland

Selskabsret i Tyskland

Der er flere måder, hvorpå danske virksomheder kan etablere sig i Tyskland. Blandt andet ved stiftelse af et ApS, et aktieselskab eller en filial. Som udgangspunkt er der fire krav, som virksomheder i Tyskland skal overholde. I det følgende finder du en oversigt over de enkelte krav, og hvad man skal være særligt opmærksom på ved etablering af selskaber i Tyskland.

Læs mere om selskabsret i Tyskland

Sikkerheder i Tyskland

Inden for entrepriseretten er der stor forskel på dansk og tysk ret. I Danmark er det almindeligt at stille sikkerhed i form af en bankgaranti, mens dette sjældent forekommer i Tyskland, hvor der i stedet anvendes kaution. Endvidere har et ejendomsforbehold langt større betydning i Tyskland, da det ofte indgår som et standardvilkår i leveringsaftaler.

Læs mere om sikkerheder i Tyskland

Handel i Tyskland

Her får du en introduktion til de retlige spørgsmål, der typisk opstår i forbindelse med en dansk virksomheds ønske om at drive virksomhed på det tyske marked, uanset om det skal foregå gennem salgsaktiviteter eller ved etablering af et tysk selskab.

Læs mere om handel i Tyskland

Kontakt