Sabine Glatz Taulov

Advokat,
København

Kontakt

Direkte telefon: (+45) 77 40 11 73
Mobil: (+45) 21 31 34 35

Sabine Glatz Taulov rådgiver virksomheder inden for ansættelsesret og entrepriseret. Hun har stor erfaring med international ansættelses- og arbejdsret, herunder især med udarbejdelsen af ansættelseskontrakter, der involverer parter fra forskellige lande, med udstationering af personale, spørgsmål vedrørende ændring eller ophør af ansættelsesforhold samt forhandlinger om tiltrædelse af kollektive overenskomster.

Sabine Glatz Taulovs kompetencer inden for entrepriseret omfatter rådgivning af tyske og østrigske virksomheder vedrørende spørgsmål, der opstår i forbindelse med gennemførelse af byggeprojekter i Danmark, herunder eventuelle forsinkelser, anmeldelse af tillægsydelser og behandling af sager vedrørende fejl og mangler.

Publikationer

Medforfatter til manualen ”Bauen in Dänemark”, en tysksproget manual, der vejleder tysksprogede bygge- og håndværksvirksomheder om alle spørgsmål i forbindelse med byggeprojekter i Danmark.

Medforfatter til hjemmesiderne www.rechtdaenisch.de og www.rettysk.dk

Erhvervserfaring

2015-2018NJORD Law Firm, advokatfuldmægtig og advokat
2013-2015MAQS Law Firm, stud.jur. og advokatfuldmægtig
2012-2013Den østrigske ambassade i København, medarbejder i konsularafdelingen
2010-2011Allianz Investmentbank AG, Wien, stud.jur. i retsafdelingen
2007-2009Allianz Investmentbank AG, Wien, stud.jur. i afdelingen Payments and Account Management

Uddannelse

2012-2014LL.M, Københavns Universitet
2011Erasmus-studerende ved Københavns Universitet
2007-2012Magister der Rechtswissenschaften ved Universität Wien, Østrig

Sprog

Tysk, dansk og engelsk.