27.03.2020

Nyhed

Det tyske marked i Corona-krisen

Coronavirussen har de seneste uger gjort indtog i Europa, hvor den, udover de sundhedsmæssige konsekvenser, har bragt en del økonomiske udfordringer med sig. Disse udfordringer rammer stort set alle europæiske lande, herunder Tyskland. Den tyske forbundsregering har i den sidste uge udarbejdet økonomiske hjælpepakker, der skal hjælpe tyske virksomheder og danske dattervirksomheder igennem denne krise.

Hos NJORD står vi klar til at guide dig og din virksomhed igennem denne udfordrende tid.

Hjælpepakker

Den tyske regering har vedtaget forskellige hjælpepakker og tiltag, herunder:

Nødlån

Adgangen til at optage lån er blevet udvidet som følge af de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen. Den 27.03.2020 blev der udarbejdet en hjælpepakke i forening med den tyske udviklingsbank ”Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW). Herefter vil det for store og mellemstore virksomheder være muligt at optage lån til lave renter i KfW. Desuden forenkles proceduren for undersøgelse af risici, så lånene kan udbetales hurtigst muligt.

Denne hjælpepakke skal hjælpe store og mellemstore virksomheder igennem de likviditetsproblemer, der måtte opstå. I denne forbindelse sænkes kravene for anmeldelse af konkurs. Virksomheder i økonomiske vanskeligheder skal ikke, som vanligt, anmelde konkurs inden for kort frist, men får tid til at håndtere de økonomiske vanskeligheder. Det er således ikke sikkert, at der overhovedet skal anmeldes konkurs, hvis situationen kommer under kontrol igen.

Skattelettelser

For at begrænse virksomhedernes udgifter, er der indført skattelettelser. Disse indebærer bl.a., at betaling af skat kan udskydes, uden at der stilles krav til omfattende bevisførelse. Regeringen har desuden opfordret de tyske skattemyndigheder til at godkende ansøgninger om nedsættelse af forudbetalingen af skat.

Yderligere tiltag overvejes af skattemyndighederne og den tyske stat.

„Kurzarbeitergeld“

”Kurzarbeit” omhandler den situation, hvor en del af en virksomhed eller hele virksomheden skal arbejde på nedsat tid. For at forhindre fyringer i virksomheden og for at kunne give de pågældende ansatte deres løn, findes der i Tyskland ydelsen ”Kurzarbeitergeld”, også kaldet KUG.

Som følge af Corona-krisen er adgangen til denne ydelse blevet lempet. Eksempelvis kan en virksomhed få udbetalt KUG allerede når 10% af virksomheden arbejder på nedsat tid, dvs. udfører ”Kurzarbeit”.

Endvidere erstattes de sociale sikringsbidrag, som virksomhederne betaler, selvom der grundet Corona-krisen udføres mindre arbejde. Virksomhederne kan således stadig betale de lovpligtige socialsikringsbidrag uden at skulle lide yderligere tab. Beløbene erstattes af den føderale myndighed ”Arbeitsagentur”.

Vikaransatte er også omfattet af de nævnte regler.

Social sikring gennem sociale ydelser

Persongrupper, der risikerer at komme i finansielle vanskeligheder grundet Corona-krisen, har en tidsbegrænset, nemmere adgang til sociale ydelser. Det er således nemmere for børnefamilier at modtage børnepenge, hvis familiens økonomi lider grundet Corona-krisen. Ældre og arbejdssøgende har også lettere adgang til at få tildelt deres respektive ydelser.

 ”Corona-Soforthilfe”

Den 23.03.2020 vedtog den tyske regering en hjælpepakke, der særligt skal understøtte de mindre tyske virksomheder (op til 10 medarbejdere) og selvstændige. Dette sker på baggrund af at disse virksomheder og personer ofte ikke kan optage lån og heller ikke er sikret økonomisk på andre måder. Beløbene skal således dække virksomhedernes og de selvstændiges omkostninger i Corona-krisen. Der er tale om kontantbeløb, der ikke skal betales tilbage. Disse engangsbeløb ydes dog under forudsætning af, at de økonomiske udfordringer skyldes følgerne af Corona-udbruddet. De økonomiske udfordringer må således først være opstået efter den 11.03.2020. Beløbene er:

  • Op til 9.000 EUR ved op til 5 fuldtidsarbejdende ansatte. Beløbet gives for 3 måneder.
  • Op til 15.000 EUR ved op til 10 fuldtidsmedarbejdende ansatte. Beløbet gives for 3 måneder.

Yderligere oplysninger

 Situationen er uden fortilfælde og ændrer sig hurtigt. Hos NJORD rådgiver vi dig om, hvordan du skal forholde dig i disse tider.

Vi vil i de kommende uger udgive flere nyhedsbreve, der giver dig et samlet overblik over den aktuelle situation.