19.02.2016

Nyhed

Danske online-forhandlere skal nu linke til ny EU-klageplatform

Den 9. januar 2016 trådte nye regler i kraft, som forpligter online-forhandlere til at oplyse forbrugere om deres mulighed for at benytte sig af den nye EU-klageplatform ODR (Online Dispute Resolution). Online-forhandlere skal derfor allerede nu linke til ODR-platformen på deres hjemmeside – ellers kan det udløse bøder.

Alle danske online-forhandlere er nu, som følge af forbrugerklagelovens § 5, jf. § 45, stk. 2, forpligtet til at sørge for, at der på deres hjemmesider og i deres handelsbetingelser findes et link til den europæiske ODR-platform. Hvis man som forhandler sender tilbud til sine kunder via e-mails, skal disse e-mails ligeledes indeholde et link til ODR-platformen.

Formålet med ODR-platformen er at lette forbrugernes klageadgang i forbindelse med internethandel på tværs af landegrænserne i EU og dermed også øge EU-borgernes incitament til at kaste sig ud i internethandel med udenlandske forhandlere. Klageplatformen virker dog også den anden vej, således at online-forhandlere kan klage over evtuelle problematiske kunder.

Er alle forhandlere omfattet af oplysningspligten?

Ja, hvis man som online-forhandler sælger til forbrugere.

For forpligtelsen til at linke til ODR-platformen på hjemmesider og i handelsbetingelser gælder også, selv om man som dansk online-forhandler som udgangspunkt kun sælger til forbrugere i Danmark. Sælger online-forhandleren derimod kun til andre erhvervsdrivende, er forhandleren til gengæld fritaget for oplysningspligten, idet denne kun gælder for forbrugerkøb.

Derfor opfordrer NJORD alle online-forhandlere til hurtigst muligt at opdatere deres hjemmesider og handelsbetingelser med et link til klageplatformen.

Selv om ODR-platformen først forventes at være i drift fra den 15. februar 2016, er forpligtelsen til at sætte linket på hjemmesiden og i handelsbetingelserne som sagt allerede trådt i kraft. Hvis linket mangler, kan det ifølge loven føre til bøder.

Find ODR-platformen på http://ec.europa.eu/odr.

Online klageplatformen i praksis

Forbrugeren kan på klageplatformen skrive en klage på sit eget sprog, hvorefter ODR-platformen foretager en maskinoversættelse af klagen til sproget i det land, hvor forhandleren har sit hjemsted. Portalen sender efterfølgende en besked til forhandleren om, at der er indgået en klage.

For at læse klagen skal online-forhandleren oprette sig som bruger på platformen, hvor vedkommende også skal vælge den udenretlige klageinstans, der skal forestå behandlingen af klagen.

Klagen bliver herefter videresendt fra ODR-platformen til den valgte klageinstans. Det er frivilligt, om man ønsker at medvirke til den udenretlige løsning af klagen.

Hvis du har spørgsmål til udformningen af dine handelsbetingelser eller til henvisningen til ODR-platformen, eller hvis du blot vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte advokat og partner Claas Thöle på clt@njordlaw.com.